สถานที่ขอหวย วัดมหาธาตุ อยุธยา 2566

สถานที่ขอหวย วัดมหาธาตุ อยุธยา 2566

สถานที่ขอหวย วัดมหาธาตุ อยุธยา 2566 ตั้งอยู่เชิงสะพานป่าถ่าน ทางทิศตะวันออกของวัดพระศรีสรรเพชญ์ พงศาวดารบางฉบับกล่าวว่าวัดนี้สร้างในสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 ต่อมาสมเด็จพระราเมศวรโปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาบรรจุไว้ใต้ฐานพระปรางค์ประธานของวัดเมื่อ พ.ศ. 1927 สิ่งที่น่าสนใจในวัดอีกอย่าง คือเศียรพระพุทธรูปหินทราย ซึ่งมีรากไม้ปกคลุมเศียรพระพุทธรูปนี้หล่นลงมาอยู่ที่โคนต้นไม้ในสมัยเสียกรุง จนรากไม้ขึ้นปกคลุม มีความงดงามแปลกตาไปอีกแบบ จําหน่ายบัตรเข้าชม เวลา 08.00-17.00 น. (เปิดให้ชมได้ถึงเวลา 18.00 น.) ค่าเข้าชม นักท่องเที่ยวทั่วไป 10 บาท นักเรียน นักศึกษา เข้าชมฟรี สอบถามข้อมูล สํานักงานอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

สถานที่ขอหวย วัดมหาธาตุ อยุธยา 2566

สถานที่ขอหวย วัดมหาธาตุ อยุธยา 2566 กราบไหว้ ขอโชคลาภ

วัดมหาธาตุ อยุธยา อยู่ตรงเชิงสะพานป่าถ่าน ทางทิศตะวันออกของวัดพระศรีสรรเพชญ์ พงศาวดารบางฉบับกล่าวว่าวัดนี้สร้างในสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 ต่อมาสมเด็จพระราเมศวรโปรดให้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาประดิษฐานไว้ใต้ฐานพระปรางค์ประธานของวัด เมื่อปี พ.ศ. 1927 พระปรางค์วัดมหาธาตุถือเป็นปรางค์ที่สร้างในระยะแรกของสมัยอยุธยา ซึ่งได้รับอิทธิพลจากปรางค์ยอม ชั้นล่างก่อสร้างด้วยศิลาแลง มีส่วนเสริมใหม่ ตอนบนก่ออิฐถือปูน สมเด็จพระเจ้าปราสาททองโปรดให้ปฏิสังขรณ์พระปรางค์ โดยเสริมให้สูงกว่าเดิม ต่อมายอดพังลงมาเหลือเพียงชั้นมุขเท่านั้น มีหลักฐานว่าเป็นปรางค์ที่มีขนาดใหญ่ และก่อสร้างอย่างวิจิตรสวยงามมาก เมื่อปี พ.ศ. 2499 กรมศิลปากรขุดแต่งพระปรางค์แห่งนี้ พบของโบราณหลายชิ้นที่สําคัญคือผอบศิลา ภายในมีสถูปซ้อนกัน 7 ชั้น แบ่งเป็น ชิน เงิน นาค ไม้ดํา ไม้จันทน์แดง แก้วโกเมน และทองคํา ชั้นในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและเครื่องประดับอันมีค่า ปัจจุบันพระบรมสารีริกธาตุได้รับการนําไปประดิษฐานไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา

สถานที่ขอหวย วัดมหาธาตุ อยุธยา 2566

แหล่งที่ตั้ง วัดมหาธาตุ อยุธยา

เชิงสะพานป่าถ่าน ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ติดตามข่าวหวย แนวทางความรวยในงวดนี้ ต่อได้ที่ :เลขเด็ด.news

สนับสนุน แนวทางเลขเด็ด โดย เว็บพนันออนไลน์ อันดับ1 ของไทย : หวยงวดนี้.net

คำเตือน! เว็บไซต์ เลขเด็ด ของเรา ได้นำเสนอข้อมูลเลขเด็ด เพื่อเป็น แนวทางเสี่ยงโชค และ สนับสนุนให้ทุกท่าน ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล ที่ถูกต้องตาม กฏหมาย เท่านั้นนะคะ